Kvalita

Dbáme na vynikajicí kvalitu všech našich výrobků.

Zajištění kvality je téma, které věnujeme velkou pozornost na všech úrovních společnosti. Kromě toho naši pracovníci interní testovací laboratoře neustále sledují každou fázi výrobního procesu. Zajištění kvality je zvažováno již i v průběhu plánování výroby.

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou připravováni k maximálnímu naplňování požadavků zákazníků. Naše oddělení kvality zabezpečuje vysoký stupeň kvality zaváděním kontrolních metod a aplikací všech standardů kvality.

V současné době máme tyto certifikáty:

 

Ochrana životního prostředí

Environmentální management hraje důležitou roli v životě naší společnosti. S ohledem na ochranu životního prostředí zvažujeme efektivitu naší spotřeby energie, postupy nakládání s odpady a se všemi ostatními využívanými zdroji. 

Společnost zavedla systém ochrany životního prostředí a kvality řízení v průběhu posledních několika let, protože tyto dva segmenty jsou vnitřně propojeny. Cílem tohoto systému je integrovat příslušné postupy ve společnosti a zlepšit naše činnosti s dopadem na oblast ochrany životního prostředí. Zaváděním moderních technologií příznivějších pro okolí a recyklací chráníme naši přírodu.